ස්වර්ණභරණ ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුවට සියලු පියවර

Politics

මැණික් හා ස්වර්ණභරණ ක්‍ෂේත්‍රයේ දියුණුවට ගත හැකි සියලු පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ෆැසෙට්ස් 2017 ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමේ උත්සවය අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ.

මෙම ප්‍රදර්ශනය සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනකරුවන් තම නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කර තිබේ. ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් මස 03 වන ඉරිදා දක්වා පැවැත්වේ.

මෙම ප්‍රදර්ශනය 1991 වසරේ සිට පවත්වන අතර මෙවර පැවැත්වෙන්නේ 27 වරට ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Check Also
ඡන්ද විමසීමේ පනත් කෙටුම්පතට කථානායක අත්සන් තබයි
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කතානායක කරු ජයසූරිය මීට සුළු වේලාවකට පෙර ...